UP Coaching & Counseling   Helmi van de Moosdijk    Balisboom 24 5715 BZ Lierop Tel.: 06 - 30 55 31 92 E-mail:  info@upcc.nl    www.upcc.nl

UP Coaching & Counseling

Helmi van de Moosdijk
Balisboom 24
5715 BZ Lierop
Tel.: 06 - 30 55 31 92
E-mail: info@upcc.nl

www.upcc.nl

INTAKEFORMULIER INDIVIDUELE THERAPIE:

Indien ja, graag de naam van de vorige therapeut en/of behandelvorm.
U weet dat u dan na afloop van de therapie een e-mail krijgt met de vraag of u de online-vragenlijst wilt invullen. Dit is volstrekt anoniem en het adres wordt alleen gebruikt voor het onderzoek

ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PSYCHOTHERAPIE.

Artikel 1.

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de therapeut en de cliënten.

Artikel 2.

De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 75,00 per sessie (1 uur).

De betaling vindt plaats na afloop van elke sessie (gepast contant of via pinbetaling). U ontvangt dan per omgaande een digitale factuur per mail voor een eventuele declaratie bij uw zorgverzekeraar. De therapie wordt gedeeltelijk vergoed (door vrijwel alle zorgverzekeraars) binnen de aanvullende zorgverzekering, categorie alternatieve zorg/psychosociale zorg. Beroepsvereniging is V.I.T. (vereniging voor integraal therapeuten), registratienr: 332.09.A. Registertherapeut BCZ, licentienr: 103078R. AGB code praktijk: 9018666. AGB code 90040232.

Artikel 3.

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënten in rekening te brengen.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe wet op privacy (AVG). Dat betekent dat het waarborgen van de privacy van cliënten moet worden vastgelegd. Alle informatie m.b.t. privacy staat achter de gelijknamige button op de website www.upcc.nl