0253-51.jpg

Over mij

Ik ben in 2008 afgestudeerd aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam (4 jarige post HBO opleiding) als integratief therapeut . (www.academie-psychotherapie.nl). Het totaal aan opleidingen en nascholing vind je onder aan deze pagina.

De basis van een integratieve mens-benadering is dat het denken, het gedrag, de emoties en het lichaam, de sociale en spirituele kanten een nauw met elkaar verbonden geheel vormen. Vanuit dat geheel en vanuit het respect dat ieder mens uniek is, kijk ik naar de inbreng van een hulpvraag.

Het maakt niet uit wat de aard van de hulpvraag is, er zal altijd gezocht en gewerkt worden vanuit de kern van het probleem. Deze zoektocht is als het ware een bewustwordings-proces. Je wordt je bewust van je eigen innerlijke overtuigingen, gedragspatronen en gevoelens. Het effect van bewustwording is dat dingen tastbaar worden en bewerkt kunnen worden op een wijze die praktisch toepasbaar is in het dagelijks leven.

In mijn persoonlijke leerproces heb ik ervaren dat het mij veel moeite kostte om mijn kwetsbaarheid te laten zien aan anderen en mijn gevoelens te uiten. Ik weet daarom dat veiligheid, oprechte aandacht en echt gehoord en gezien worden een wezenlijk onderdeel vormen in de therapeutische relatie.

Inmiddels heb ik jarenlang ervaring als relatietherapeut (waarin ik veel stellen mocht begeleiden) en individueel therapeut. Dus niets menselijks is mij vreemd. Daarnaast heb ik zelf 55 jaar levenservaring en eigen ervaring met betrekking tot het verlies van het kerngezin na echtscheiding en de weg die daarop volgt. Het samengestelde gezin ken ik ook uit eigen ervaring.

Ik kom zelf uit een warm nest en ben de oudste van 5 kinderen, opgegroeid op een boerderij. Vooral ook dankzij hetgeen wat ik gekregen heb van mijn ouders, kan ik nu ook weer doorgeven aan de volgende generatie en voel ik me meer dan voldoende toegerust om het vak van therapeut vol vertrouwen uit te oefenen.

Overzicht opleiding en nascholing:

Persoonlijke effectiviteit & Methodisch handelen: Europees Instituut Amsterdam 2002-2003

Integratieve psychotherapie: Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam 2004-2008

Training familieopsteller: Centrum voor Systemische Opstellingen te Dieren 2010-2011

Training Liefdesbang: Hannah Cuppen te Deurne 2014

Klinische Psychologie 1 en 2: Open Universiteit Heerlen 2016

Energetisch Therapeut: Opleidingscentrum De Smederij te Soerendonk 2014-2016

PSBK: Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam 2015-2016

Begeleider interactieve zelfresonantie: Interakt te Tiel  2018