esther-town-492626-unsplash.jpg

Relatietherapie

Partners zijn in de loop der jaren uit elkaar gegroeid en zoeken opnieuw de emotionele verbinding

We gaan onderzoeken of en zo ja, hoe het emotionele contact herstelt kan worden. Hiervoor gaan we ook terug naar de gezinnen van herkomst om te onderzoeken of er in de kindertijd al onbewuste mechanismes zijn ontstaan die tot een bepaald onbewust patroon hebben geleid in de relatie. In brede zin wordt ook gekeken naar het verloop van de relatie en de persoonlijke ontwikkeling van de partners. Soms kan een ingrijpende gebeurtenis een verwijdering veroorzaken omdat je het op een verschillende manier verwerkt. Als er kinderen zijn wordt er ook gekeken hoe je naast elkaar staat als ouders naar de kinderen. Er zijn veel uiteenlopende invalshoeken en de focus komt daar te liggen waar de beste afstemming wordt gevonden op de basis hulpvraag. Vervolgens worden er concrete handvaten aangeboden om thuis mee aan de slag te gaan binnen de deelgebieden communicatie, intimiteit en seksualiteit. 

Herstel van de relatie na een verliefdheid van een van de partners

De tussenkomst van een derde in de partnerrelatie veroorzaakt een hechtingswond. Die wond kan langzaam genezen tot een litteken als beide partners gemotiveerd zijn en energie willen steken in het herstel van de relatie. Binnen deze hulpvraag wordt niet gekeken naar een dader of een slachtoffer. De focus ligt aan de ene kant op de vraag, waar is de ruimte ontstaan en hoe is de relatie kwetsbaar geworden. Meestal komt verliefdheid niet zomaar uit de lucht vallen. Aan de andere kant ligt de focus ook echt op het herstel in het hier en nu. Hoe wordt er omgegaan met de emotionele lading die is ontstaan, met de vragen die er zijn, met de triggers die er zijn, met angst en controle etc. Dan gaat het echt om weer kwetsbaar durven te zijn en de emotionele veiligheid opnieuw durven te ervaren. Er spelen vaak vragen als….kan het weer worden zoals vroeger? Kan ik mijn partner ooit nog vertrouwen? Kan ik ooit nog voelen wat er vroeger in onze relatie was? Het antwoord is eigenlijk eenvoudig…het zal nooit meer zijn als vroeger, maar anders is niet slechter. Het verlies van iets wat uniek was is een gezamenlijke pijn, een gezamenlijke verwerking kan je weer dichter bij elkaar brengen. Er ontstaat dan een nieuw begin.

Jonge ouders en de partnerrelatie

Er zijn een aantal gebieden waarbij een hulpvraag kan ontstaan na een geboorte van een kind of in een gezin met jonge kinderen. Voorbeelden hiervan zijn.

  • Postnatale depressie bij de moeder

  • Lichamelijke klachten na een zware zwangerschap of moeilijke bevalling. Dit kan op diverse gebieden doorwerken in de relatie, bijv. seksuele problemen of te hoge belasting van een van de partners

  • De focus ligt te lang en teveel op de kinderen waardoor de partnerrelatie uit het oog is verloren

  • De combinatie werken/huishouden/kinderen vergt te lang teveel waardoor er bij een van de partners verschijnselen ontstaan van burn out

  • Oude thematieken kunnen opnieuw worden geraakt: bijv. een van de partners is op jonge leeftijd een van de ouders verloren en het verdriet van het verlies komt in een andere vorm terug na de geboorte van een kind

  • Onzekerheden over de invulling van het ouderschap.

Hechtingsthematieken binnen een partnerrelatie: verlatings- en/of bindingsangst

Bepaalde issues binnen een relatie zijn soms gerelateerd aan oude onbewuste hechtingsthema’s. Het uit zich soms in perfectionisme, angst voor controleverlies, vastklampen aan een partner waardoor de ander te weinig ruimte ervaart, vluchtgedrag, te rationeel blijven en niet durven voelen, niet kwetsbaar durven zijn, moeite met echte verbinding maken of liefde ontvangen etc. etc. Veel van deze thema’s hebben een onderliggend onbewust patroon van een symbiotische relatie waarbij de partners onbewust emotioneel afhankelijk zijn van elkaar. Als het patroon wordt doorbroken dan heeft dat betrekking op beide partners. De hechtingsthema’s laten vaak allerlei verschillende symptomen zien aan de buitenkant,  het gedrag, de manier van communicatie, invullen voor elkaar waardoor je elkaar niet echt goed hoort en ziet etc. De therapie zal zich niet richten op de buitenkant maar juist heel erg de diepte in bewegen omdat daar de kern zit van wat er aan de buitenkant zichtbaar is.

Senioren partnerrelatietherapie (levensfase)

De kinderen het huis uit……lege nest. Pensionering in beeld of is al een feit. Nieuwe levensvragen rondom zingeving. Angst om het leven los te moeten laten. Samen meer tijd doorbrengen. Omgaan met verlies van dierbaren. Verandering van libido. Lichamelijke gebreken. Dit is een deelgebied van de thema’s die een grotere rol  kunnen gaan spelen naarmate de leeftijd stijgt. De therapie richt zich op het omgaan met de veranderingen, het aanvaarden en accepteren van de dingen zoals ze zijn aan de ene kant en nieuwe perspectieven, meer diepgang, andere mogelijkheden zoeken aan de andere kant.